Kadar koga poslušamo, je dobro, da ga ne poslušamo le s svojim umom, pač pa z vsem telesom. Ko poslušamo občutimo energetsko polje lastnega telesa.

To nam odvrača pozornost od lastnega mišljenja in odpira v nas prostor spokojnosti, ki nam omogoča, da resnično poslušamo, brez motenj uma.

Osebi, ki jo poslušamo s tem dajemo prostor in pozornost, da lahko JE. To je najdargocenejše darilo, ki ga osebi lahko damo.

Veliko ljudi še ne zna poslušati, saj so med poslušanjem pozorni na lastno mišljenje in s tem namenjajo več pozornosti lastnemu mišljenju, kakor besedam, ki jih izreče sogovornik. S tem zgrešijo bistvo druge osebe, ki se nahaja za besedami in umom. Seveda lahko Bitje drugega občutimo le skozi svoje lastno Bitje. To je začetek o enotnosti, kajti vsi smo med seboj povezani, to je začetek ljubezni… Na najglobji ravni Bitja postanemo eno z vsem kar je.

Naši odnosi so lahko veliko več, ko v komunikaciji sodeluje več kot le naš racionalni um. Ko se sporazumevamo v celoti, kot celota preko vsake celice v našem telesu, se med seboj globje povežemo in s tem v odnosu ustvarimo več miru, povezanosti in ljubezni. Če poslušamo s celotnim lastnim Bitjem in soBitju naklonimo vso svojo pozornost, začutimo, da se povežemo tudi na najvišjem nivoju in s tem odpiramo prostor, kjer se duše srečajo. S tem omogočimo, da energija raste in se prebudi v ljubezen.

Podobni prispevki